belle modeste
  tuotteet verkkokauppa korsetti tietoa tietoa Belle Modestesta  
 

VYÖTÄRÖMALLIT

Korsetilla voidaan luoda erilaisia vyötärömalleja. Tässä esittelemme malleista seuraavat: tiimalasi eli hourglass, pipe-stem, wasp, ice-cone sekä S-curve- korsetti.

Belle Modesten korseteissa on oletuksena kevyt wasp. Pyynnöstä voidaan tehdä toisenlaisia vyötärömalleja. Tight-lacereille tai erittäin usein käyttäville sopii henkilökohtaisesta vartalon mallista riippuen useimmat tai kaikki - satunnaiseen käyttöön taas ei kannata valita liian haastavaa mallia.

Vyötärömallin toteuttaminen riippuu kehon rakenteesta ja mittasuhteista. Kaikille ei ole mahdollista saada esimerkiksi korkeaa pipe-stemia, sillä se vaatii hyvin pitkän selän. Lantion ja kylkiluiden välissä täytyy olla paljon tilaa, jotta suora linja vyötärön kohdalle voi muodostua. Lyhytselkäisille on lähes mahdotonta saada näyttävää suoraa keskikehoon. Useimmille sopiikin parhaiten hourglass, wasp tai ice-cone lähtökohdaksi.

belle modeste korsettimalli hourglassHOURGLASS

Hourglass eli tiimalasi on kaikkein helpointa saavuttaa, koska siinä suurin kiristys kohdistuu tismalleen vain vyötärön kohdalle ja kylkiluille ja lantiolle ei tule paljoakaan painetta. Lopputulos voi tosin olla hieman erikoisen näköinen äärimmilleen vietynä: vartalo ikään kuin jakautuu kahtia ylä- ja alaosaan jättäen vain keskelle hyvin kapean kohdan. Loivempana muotona tämä on hyvin kaunis päällä.

belle modeste korsettimalli pipestemPIPESTEM

Pipe-stem -malli muodostaa suoran kohdan vyötärölle ja siitä ylöspäin. Tämä malli on hyvin vaativa ja käytännössä vain erittäin omistautunut tight-lacer voi saavuttaa näyttävän pipe-stemin. Siihen pyrkiminen voi viedä vuosia. Yleensä suoraa kohtaa pyritään pikkuhiljaa pidentämään. Lähtökohta on noin 3cm ja siitä vähitellen edetään pidempään suoraan. Kyseisessä mallissa kylkiluihin kohdistuu varsin kova paine. Malli vaatii myös pitkän selän näyttääkseen hyvältä ja selkeältä.

belle modeste korsettimalli waspWASP

Wasp on kaikkein sopusuhtaisin näistä kolmesta vyötärömallista. Yläosa muodostaa ylösalaisin olevan kolmion jatkuen kapeimman kohdan jälkeen sulavasti lantiolle. Malli sopii kaikille ja alimpiin kylkiluihin kohdistuukin puristusta vain hieman. Äärimmäisyyksiin vietynä tässäkin on keholle haastetta.

belle modeste korsettimalli ice-coneICECONE

Ice-cone on hyvin lähellä waspia, etenkin äärimmäistä waspia, jolloin vyötärön ja lantion kaaret syvenevät entisestään. Yläosa on kartiomainen, kuin jäätelötötterö ylösalaisin käännettynä. Linjat ovat yläosan kohdalla suoria ja lantion pyöreys korostuu. Moni pitää tästä mallista waspia enemmän, koska malli tuo vyötärön waspia voimakkaammin esiin lantion pyöreyden ansiosta.

belle modeste korsettimalli s-curveS-CURVE

S-curve -korsetti luo ice-cone -mallisen vyötärön: lantion pyöreys korostuu entisestään lantion kulman muuttuessa. Yläkehosta tulee ylösalaisin oleva kolmio vyötärön ja lantion kulman ollessa suhteellisen terävä. Huom! S-linjaa emme kuitenkaan valmista autenttisen esikuvansa mukaan. Leikkaukset voimme tehdä mukailemaan s-korsetin linjaa, mutta tämä on ainut korsettimalli, joka todella tekee selkälihaksille pahaa. Se pakottaa selän mutkalle, ja korsetti saattaa jopa avata selkänikamia irti toisistaan. Tätä vyötärömallia emme suosittele kenellekään.

© Belle Modeste 2011

belle modeste